ตราแผ่นดิน  รร.นายร้อย จปร. กองบัญชาการ รร.นายร้อย จปร.

  - หน้าแรก รร.จปร.
  - ตารางการปฏิบัติ
  - กำหนดการทั้งหมด

00001 - 04000
04001 - 08000
08001 - 12000
12001 - 16000
16001 - 21000
ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม
  - รายละเอียดการปฏิบัติ
  - รายชื่อที่พัก จว.นครนายก

ประกาศ

ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก ประจำปี 2558
ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก (ภาควิชาการ) จำนวน 681 คน

ตารางการปฏิบัติ
วัน - เวลา รายการ สถานที่
พุธที่ 8 เม.ย. 58

ประกาศผลสอบรอบแรกทาง internet

http://www.crma.ac.th
http://www.rta.mi.th

ประกาศผลสอบรอบแรกทาง ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ

1900-888-578
พฤหัสบดี ที่ 9 เม.ย. 58

08:00 - 10:30 น. รายงานตัวและชี้แจงการปฏิบัติ
11:00 - 12:00 น. การทดสอบวิภาววิสัย
13:00 - 16:00 น. การทดสอบสุขภาพจิต

หมายเหตุ :

- ผู้ไม่มารายงานตัว ทดสอบวิภาววิสัย และทดสอบสุขภาพจิต ไม่มีสิทธิ์สอบรอบสอง

- ให้นำดินสอ 2B, ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน และยางลบไปด้วย

อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ กรุงเทพฯ
[แผนที่]
จันทร์ที่ 4 พ.ค. 58
09.00 น.

จันทร์ที่ 4 พ.ค. 58 เวลา 0900 น. รายงานตัว ณ หอประชุม รร.จปร.
วันที่ 5, 6, 7 พ.ค. 58 เวลา 0700 น. รายงานตัว และเริ่มสอบเวลา 0800 น.

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
[แผนที่]
หมายเหตุ: การประกาศผลทาง internet และระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ เป็นการประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ กรุณาตรวจสอบการประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีที่ 9 เม.ย. 58 ณ โรงเรียนนายเรืออากาศ กรุงเทพฯ
ส่งข้อคิดเห็นถึง webmaster
© copyright 2015 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001